Tip predmeta: triletni (učenec ga lahko izbere tudi za eno leto) v 7. 8. in 9. razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalka: Martina Polanec Zadravec

Verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.

Verstva in verske tradicije so vpete v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih oblikovale. Posebej pomembno je praznovanje krščanstva, ki je sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogočata boljše poznavanje drugih kultur in verstev, svobodno gibanje ljudi pa zahteva vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih nazorov.

Predmet obravnave je obravnavanje  verstev v svetu (svet, verstva sveta – svetovi verstev) in njihova raznolikost, izhajamo pa iz verstva našega okolja in se sprašujemo po njegovih značilnosti. Na ravni konkretnih življenjskih vprašanj se ukvarjamo tudi z vprašanjem različnosti vzorov in vzornikov, iščemo enkratnost oz. identiteto, hkrati pa se oziramo po različnosti naše okolice in jo tudi sprejemamo takšno, kot je. Pozornost namenimo tudi nasilju, ki izhaja iz nesprejemanja različnosti, le-ta pa je pomembna za sožitje med ljudmi.

Aktivnosti:
Izdelava plakatov in seminarske naloge s pomočjo knjižnih virov in medmrežja na temo  svetovnih verstev.

Dostopnost