Nacionalno preverjanje znanja

Podrobne informacije najdete na spletni strani www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

6. RAZRED

7. maj 2019 – SLOVENŠČINA
9. maj 2019 – MATEMATIKA
13. maj 2019 – ANGLEŠČINA

9. RAZRED

7. maj 2019 – SLOVENŠČINA
9. maj 2019 – MATEMATIKA
13. maj 2019 – DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA