Podrobne informacije najdete na spletni strani www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

V 6. in 9. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno za vse učence, opravlja pa se iz treh predmetov, in sicer iz slovenščine, matematike in angleščine v 6. razredu ter iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga 1. septembra določi minister s sklepom, v 9. razredu. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut.  Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno in se praviloma izvede v mesecu maju.

Rezultati nacionalnega znanja se ne upoštevajo pri oblikovanju zaključnih ocen. Učenci dobijo obvestilo o dosežku.

 

MESEC

DATUM – DAN

AKTIVNOST

MAJ

torek, 7. 5. 2024

SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred

MAJ

četrtek, 9. 5. 2024

MATEMATIKA za 6. in 9. razred

MAJ

ponedeljek, 13. 5. 2024

TJA za 6. razred

ZGO  za 9. razred

Na poskusno  nacionalno preverjanje znanja bomo prijavili tudi učence 3. razreda (SLJ in MAT).

 

 

 

Dostopnost