Osnovna šola Bizeljsko

 

Šolsko leto 2023/2024

 

RODITELJSKI SESTANKI

 Razred

Izvajalec

Termin

1.-9.

Metka Kržan

Saša Dernač

razredniki

torek, 19. 9. 2023, ob 18. uri

4.-5.

razredničarki

torek, 24. 10. 2023, ob 17. uri

9.

razrednik in svetovalna delavka

torek, 12. 12. 2023, ob 17. uri

1., 2. in 7. 

razredničarke

torek, 16. 1. 2024, ob 17. uri

3., 4., 5., 6., 8.

razredničarke

torek, 12. 3. 2024, ob 17. uri

6.-9.

razredniki

torek, 4. 6. 2024,  ob 17. uri

1.

razredničarka

torek, 11. 6. 2024, ob 17. uri

2. 

razredničarka

sreda, 12. 6. 2024,  ob 17. uri

3.

razredničarka

četrtek, 13. 6. 2024, ob 17. uri

 

POGOVORNE URE

Razred

Dan in datum

Ura

1.-2. in 6.-9. 

torek, 24. oktober 2023

ob 17. uri

1.-9.

torek, 28. november 2023

ob 17. uri

 3.-6. in 8.-9.

torek, 16. januar 2024

ob 17. uri

1.-2. ter 7. in 9.

torek, 19. marec 2024

ob 17. uri

1.-9.

torek, 16. april 2024

ob 17. uri

1.-9.

torek, 14. maj 2024

ob 17. uri

4.-5.

torek, 4. junij 2024

ob 17. uri

Dostopnost