Roditeljski sestanki in pogovorne ure 2018/2019

    RODITELJSKI SESTANKI

Razred / nosilec termin
1.-9. r. / Metka Kržan in razredniki 18. 9. 2018 ob 18. uri
4.-5. r. / Lidija Cizel, Tadea Vahčič 16. 10. 2018 ob 17. uri
9. r. / Saša Dernač, Dragica Vračun 11. 12. 2018 ob 17. uri
1.-3. r. / Lidija Balon,Tina Krmpotič, Martina Rožman 15. 1. 2019 ob 17. uri
7. r. / Barbara Zorko 12. 2. 2019 ob 17. uri
3.-6. in 8. r.  / M. Rožman, L. Cizel, T. Vahčič, V. Urek, B. Zorko, K. Povše 16. 4. 2019 ob 17. uri
9. r. / Dragica Vračun 14. 5. 2019 ob 17. uri
1.-2. r. / Lidija Balon, Tina Krmpotič 21. 5. 2019 ob 18. uri
6.- 8. r. / Katja Povše 4. 6. 2019 ob 18. uri

 

POGOVORNE URE

razred dan in datum ura
1.-3. in 6.-9. torek, 16. oktober 2018 ob 17. uri
1.-9. torek, 20. november 2018 ob 17. uri
4.-9. torek, 15. januar 2019 ob 17. uri
1.-9. torek, 12. marec 2019 ob 17. uri
9. torek, 16. april 2019 ob 17. uri
4.-8. torek, 14. maj 2019 ob 17. uri
3. torek, 21. maj 2019 ob 17. uri
1.-8. torek, 4. junij 2019 ob 17. uri

 

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

RAZRED PRIREDITEV ZADOLŽENI DATUM
1.-9. Jesen v deželi Marija Antolovič, Dragica Vračun 9. oktober 2018
1.-9. Bazar L. Balon, T. Krmpotič, M. Rožman 11. december 2017
1.-9. Pustna povorka Lidija Cizel 5. marec 2019
6. Družabno srečanje Vilko Urek junij 2018
7. Družabno srečanje Barbara Zorko junij 2018
8. Družabno srečanje Katja Povše junij 2018
9. Valeta Dragica Vračun junij 2018

V primeru spremembe boste pravočasno obveščeni.