ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka: Saša Dernač
tel:.07 452 0331
E- MAIL: sasa.dernac@guest.arnes.si

PODROČJA SVETOVALNE SLUŽBE

* Vzgojno področje
* šolski parlament in šolska skupnost
* vpis otrok v šolo
* svetovanje staršem;
* pomoč učencem in obravnavo učencev z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami ob sodelovanju staršev in zunanjih strokovnih sodelavcev;
* dodatna strokovna pomoč
* svetovanje učencem glede različnih metod in tehnik učenja;
* poklicno svetovanje učencem, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost
Urnik:
PONEDELJEK – 10.00 – 11.00
SREDA 7. 00 – 8.45 (pogovorna ura), 10.00  – 12.00
ČETRTEK 9.30 – 12.00
PETEK 10.00 – 11.30

Svetovalna služba zbira tudi prijave za regresirano malico in prošnje za denarno pomoč iz šolskega sklada.