ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Mojca Pevec (tel.: 07 452 0342) E – mail: mojca.pevec@guest.arnes.si
POGOVORNE URE: ponedeljek in petek po dogovoru

* vzgojno področje
*  šolska skupnost
* vpis otrok v šolo
* svetovanje staršem
* poklicno svetovanje učencem, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost

Saša Dernač (tel:.07 452 0331) E- mail;  sasa.dernac@guest.arnes.si
POGOVORNE URE: petek od 9.00 do 9. 45 ali po dogovoru

* pomoč učencem in obravnavo učencev z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami ob sodelovanju staršev in zunanjih strokovnih sodelavcev;
* dodatna strokovna pomoč
* svetovanje učencem glede različnih metod in tehnik učenja;

Svtovalna služba zbira prošnje za denarno pomoč iz šolskega sklada.