ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovno šolo Bizeljsko obiskujejo učenci iz naslednjih vasi: Bizeljsko, Bračna vas, Nova vas, Vitna vas, Dramlja, Bizeljska vas, Drenovec, Stara vas, Gregovce, Bukovje, Brezovica, Orešje.

 

 

Dostopnost