Osnovna šola Bizeljsko

NADSTANDARDNI PROGRAM v šolskem letu 2023/2024

RAZRED/

ŠTEVILO UČENCEV

DESTINA-CIJA

DATUM

VODJA/

MENTOR

NAMEN
(zaključna ekskurzija, šola v naravi)

PREDVIDENI STROŠKI

(prevoz/vstopni-na)

4.-5./25

Ankaran

4.-8. 9. 2023

Jaka Šket

poletna šola v naravi

122,24  €

1.-3./36

Ljubljana

26. 9. 2023

Martina Rožman

kulturni dan

8 € vstopnina

13,65 € prevoz

7.-9./44

Maribor

11. 12. 2023

Tea B. Škof

kulturni dan

6 € vstopnina

10 € prevoz

7.-9./44

Gorenjska

Bohinj

oktober 2023

Maja Haler

naravoslovni dan

4 € vstopnina

19,10 € prevoz

1.-9./120

Bizeljsko

21. 12. 2023

Dragica Vračun

tehniški dan – astronomija

10 €

1.-9./120

Bizeljsko

22. december

Jaka Šket

športni dan –

plesne del.

7 € vstopnina

4.-6./40

Celje

januar/februar

Tea B. Škof

kulturni dan

6 € vstopnina

10,65 € prevoz

 

4.- 9./84

 

Celjska koča

 

februar 2024

 

Jaka Šket

 

športni dan

5 € smučanje

3 € drsanje

10,12 €  prevoz                             

2.-3./24

Čateške toplice

29. 1.-2. 2. 2024

Martina Rožman

plavalni tečaj

25 € vstopnice

53,15 € prevoz

1.- 9./120

Lisca

april 2024

Jaka Šket

športni dan

10,62 € prevoz

7.-9./44

Celje

april 2024

Dragica Vračun

tehniški dan – Tehnopark Celje

10 € vstopnina

9,65 € prevoz

1.-3./36

Ljubljana

15. 5. 2024

Tina Krmpotič

naravoslovni dan – ZOO

7,2 € vstopnina

13,65 € prevoz

4.-6./40

Postojna

Cerknica

18. junij 2024

Lidija Cizel

naravoslovni dan – Kras

25 € vstopnini

17,25 € prevoz

1.9./120

Čateške toplice

junij

Jaka Šket

športni dan

7 € vstopnina

6,40  € prevoz

Cene so informativne, možne so spremembe. Cene so prikazane po trenutnem ceniku.

 

Dostopnost