Nadstandardni program

NADSTANDARDNI PROGRAM v šolskem letu 2019/2020

RAZRED/ŠTEVILO UČENCEV DESTINACIJA DATUM

VODJA/ MENTOR

 

NAMEN
(zaključna ekskurzija, šola v naravi)

PREDVIDENI STROŠKI

(prevoz/vstopnina)

5. in 6./30 Ankaran 2. 9.-6. 9. 2019 Tadea Vahčič Plavalna šola v naravi 114,46 €
9. / 12 Gardaland 5. 9. 2019 Katja Povše športni dan 59,79 €
1.-3./39 Novo mesto 16./17. januar

Irena

Markovič

Kulturni dan

Kdo je napravil Vidku srajčico

7,6 €  prevoz

11,5 €  vstopnine

1.-9./130 Bizeljsko

december

2019

Valerija Bregar Plesne delavnice 7 vstopnina
4.-9./92 Rogla januar / februar 2020 Valerija Bregar Športni dan –smučanje, sankanje

6 € prevoz

12 € smučarska karta

7.-8./28 Gorenje 17.-21. 2. 2020 športni pedagog Zimska šola v naravi 220,00 €
4.-9./92 Novo mesto 30. 3. 2020 Vilko Urek

Kulturni dan

Lepotica in zver

6,5 € prevoz

11,5 € vstopnine

2.-3./26 Čateške toplice 30. 3.-3. 4. 2020 športni pedagog Plavalni tečaj 20,00 €
1.-3./39 Rogatec 15. 4. 2020

Tina

Krmpotič

Tehniški dan

Muzej na prostem

6 € prevoz

7,4 € vstopnina

4. in 6. r. / 34 Podsreda maj 2020 Lidija Cizel

Naravoslovni dan

Gozd

7,40 € prevoz

1,5 vstopnina

7.-9./44

Vrhnika

Bistra

maj/junij

Martina P.

Zadravec

Tehniški dan –

muzej

9 € prevoz

6 € vstopnina

7.-9./44 Podsreda maj Maja Haler

Naravoslovni dan

Kozjanski park

6,60 € prevoz

1,5 € vstopnina

4.-6./47 Postojna junij Tadea Vahčič

Tehniški dan

Kulturna in tehniška dediščina

dinarskokraških pokrajin

9,60 € prevoz

25 € vstopnine

4.-8./76 Malence junij 2020 Maja Haler

Tehniški dan

Preživetje v naravi

4 € prevoz v eno smer

10,00 € vstopnina

1.-8./114 Čateške toplice  junij 2020 športni pedagog Športni dan – plavanje

4  € prevoz

7 € vstopnina

 

Cene so informativne, možne so spremembe. Cene so prikazane po trenutnem ceniku.