Izbirni predmeti 2023 / 2024

IZBIRNI PREDMETI IN PREDSTAVITEV PREDMETOV   

Izbrani predmeti za šolsko leto 2023/2024 

IME PREDMETA

Razred / izvajalec

 IME PREDMETA

Razred/izvajalec

Nemščina I

7., 8., 9.r. razred   
A. Vintar

Izbrani šport- odbojka

7. razred               

J. Šket

Nemščina II, III

8., 9. razred

A. Vintar

Šport za zdravje

8., 9.  razred

J. Šket

Sodobna priprava hrane

7. do 9. Razred

M. Haler

Umetnostna zgodovina

7. do 9. razred
M. Polanec Zadravec

Življenje človeka na zemlji

7. do 9. razred
M. Polanec Zadravec

Gledališki klub

7. do 9. Razred

T. Berkovič Škof

Poleg obveznih predmetov šola ponudi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.V šolskem letu lahko izvajamo 9 izbirnih predmetov glede na število učencev v 7. 8. in 9. razredu. Izbor dveh ur izbirnih predmetov je OBVEZEN, razen v primeru obiskovanja glasbene šole. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,  mora dostaviti potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto, če ne želi izbrati predmete.

POSTOPEK IZBIRE
Postopek izbire bo potekal v dveh krogih. V prvem krogu učenci izberejo dve oziroma tri ure izbirnih predmetov. V drugem krogu se določi predmete, ki jih bomo izvajali v naslednjem šolskem letu po številu prijav učencev.V drugem krogu si  učenci izberejo predmete, ki so na voljo, če to niso bili predmeti iz prvega kroga.

Vsi predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen tujega jezika (nemščine), ki je dve uri tedensko. Torej, če si učenec izbere nemščino, je dovolj ta predmet. Lahko pa si izbere še enega, vendar s soglasjem staršev.

KAKO IZPOLNEMO PRIJAVNICO
Na obrazcu vpišite podatke za NASLEDNJE ŠOLSKO LETO. Pri izbiri bodite pozorni, ali se predmet izvaja v razredu, ki ga bo učenec v naslednjem šolskem letu obiskoval.
Nekateri predmeti so vezani na razred, nekateri so triletni predmeti in jih je potrebno izbrati z začetno številko predmeta. ( npr.: Verstva in etika I).
Potreben je podpis OBEH STARŠEV ( razen, če gre za enostarševsko družino).

PRIJAVNICA – obrazec   Prijavnico vrnete razredniku najkasneje do 7. aprila 2023.

IZBIRNI PREDMETI – 1. krog izbire

 

PREDSTAVITEV PREDMETOV na spodnji povezavi – pri pregledu se pomikaj v desno

https://padlet.com/sasadernac/izbirni-predmeti-2023-2024-ehc4eg6pca2h

Dostopnost