Izbirni predmeti 2024 / 2025

IZBIRNI PREDMETI IN PREDSTAVITEV PREDMETOV 

 

Poleg obveznih predmetov šola ponudi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.V šolskem letu lahko izvajamo 9 izbirnih predmetov glede na število učencev v 7. 8. in 9. razredu. Izbor dveh ur izbirnih predmetov je OBVEZEN, razen v primeru obiskovanja glasbene šole. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,  mora dostaviti potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto.

 

Ponudba izbirnih predmetov za šoslsko leto 2024/2025

IME PREDMETA

Razred / izvajalec

 IME PREDMETA

Razred/izvajalec

Nemščina I

7., 8., 9.  razred Andreja Vintar

Gledališki klub

7. 8, 9. razred 

Tea Berkovič Škof

Nemščina II

8. in 9. Razred

 Andreja Vintar

Šolsko novinarstvo

7., 8., 9. razred 
Tea Berkovič Škof

Nemščina III

9. razred 

Andreja Vintar

Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

9. razred 

Martina Polanec Zadravec

Retorika

9. razred

Tea Berkovič Škof

Umetnostna zgodovina

7., 8., 9. razred

Martina Polanec Zadravec

Verstva in etika

7., 8., 9. razred Martina Polanec Zadravec

Likovno snovanje 1

7., 8., 9. razred
Tanja Plevnik

Izbrani šport – odbojka

7. razred 

 Jaka Šket

Sodobna priprava hrane

7., 8. razred

  Maja Haler

Šport za sprostitev

8. in 9. razred 

Jaka Šket

 

Poskusi v kemiji

8., 9. razred

Maja Haler

Turistična vzgoja

7., 8., 9. razred 

 Katja Povše

 

Računalništvo – UBE

(urejanje besedil)

7., 8., 9. razred

Anton Zupet

Sonce, Luna, Zemlja

7., 8., 9. razred
Dragica Vračun

Računalništvo – MM

(multimedija) 

 8., 9. razred (že obiskoval UBE)
Anton Zupet

Projekti iz fizike in tehnike

9. razred
Dragica Vračun

Računalništvo – ROM

(računalniška omrežja)

 9. razred (že obiskoval UBE in/ali MM)
Anton Zupet

 

 

POSTOPEK IZBIRE

Izbor predmetov je možen od 1.4. 2024 do 16. 4. 2024 in sice preko aplikacije Lo.Polis.

Pomembno!
Učenec lahko izbere enoletni predmet le enkrat v času šolanja. Primer: Če je imel učenec v 7. razredu sodobno pripravo hrane, v naslednjih razredih ne more več izbrati tega predmeta. Pri izbiri bodite pozorni, ali se predmet izvaja v razredu, ki ga bo učenec v naslednjem šolskem letu obiskoval.
Vsi predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen tujega jezika (nemščine), ki je dve uri tedensko. Torej, če si učenec izbere nemščino, je dovolj ta predmet. Lahko pa si izbere še enega, vendar s soglasjem staršev.

 

PREDSTAVITEV PREDMETOV na spodnji povezavi – pri pregledu se pomikaj v desno

https://padlet.com/sasadernac/izbirni-predmeti-2023-2024-ehc4eg6pca2h

Dostopnost