Knjižnica

Knjižničar:

  • izposoja knjige
  • vodi bibliopedagoške ure, slovenski knjižni kviz, bralno značko, pripravlja srečanja z ustvarjalci, razstave …
  • nabavlja literaturo …

 

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE

PU (7.00 – 7.25) PONEDELJEK  TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK 
PU (7.25 – 8.00)        
1.  (8.00 – 8.45) KNJIŽNICA KNJIŽNICA
MALICA ( 8.45 – 9.05) KNJIŽNICA  
2. (8.50 – 9.35) KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
MALICA ( 9.35 – 9.55) KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
3. (9.55 – 10.40) KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
4. (10.45 – 11.30) KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA  
5. (11.35 – 12.20)   KNJIŽNICA Knjižnica KNJIŽNICA
KOSILO ( 12.20 – 12.45) KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
6. (12.25 – 13.10)   KNJIŽNICA
KOSILO ( 13.10 – 13.40) KNJIŽNICA KNJIŽNICA  

 

V času delovanja knjižnice bo izposoja za učence določenega razreda, oziroma vrtca.

Drugi delavci v knjižnici: Metka Kržan (sreda od 10.00 do 12.00 in četrtek od 9.00 do 13.00)