Knjižnica

Knjižničar:

  • izposoja knjige
  • vodi bibliopedagoške ure, slovenski knjižni kviz, bralno značko, pripravlja srečanja z ustvarjalci, razstave …
  • nabavlja literaturo …

 

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE

PU (7.00 – 7.25) PONEDELJEK  TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK 
PU (7.25 – 8.00)        
1.  (8.00 – 8.45) KNJIŽNICA KNJIŽNICA  KNJIŽNICA  KNJIŽNICA
MALICA ( 8.45 – 9.05)  KNJIŽNICA KNJIŽNICA  KNJIŽNICA  KNJIŽNICA
2. (8.50 – 9.35) KNJIŽNICA  KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
MALICA ( 9.35 – 9.55) KNJIŽNICA  KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
3. (9.50 – 10.35)  KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
4. (10.40– 11.25) KNJIŽNICA KNJIŽNICA  
5. (11.30– 12.15)   KNJIŽNICA KNJIŽNICA
KOSILO ( 12.35 – 12.20) KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA KNJIŽNICA
6. (12.20– 13.05)    KNJIŽNICA123 KNJIŽNICA
KOSILO ( 13.10 – 13.25) KNJIŽNICA  KNJIŽNICA  KNJIŽNICA
7. (13.25– 14.10) KNJIŽNICA

 

V času delovanja knjižnice bo izposoja za učence določenega razreda, oziroma vrtca.

Drugi delavci v knjižnici: Metka Kržan 6 ur (četrtek od 8.00 do 14.00)

Dostopnost