Spoštovani starši!

Vstopili smo v šolsko leto 2019/2020. Imeli bomo 189 dni pouka, med katere bomo vpletli pestre dni dejavnosti, plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda  ter poletno in zimsko šolo v naravi.

Vabim vas na 1. roditeljski sestanek v torek, 10. 9. 2019, ob 18. uri v šolsko jedilnico.

Dnevni red:

  1. Pozdrav ravnateljice
  2. Predstavitev LDN / razredničarke in razrednik v učilnicah
  3. Roditeljski sestanki in pogovorne ure v novem šolskem letu
  4. Nadstandardni program
  5. Izvolitev predstavnika v svet staršev
  6. Predlogi in pobude

Veselimo se srečanja.

Lepo pozdravljeni,                                                   Metka Kržan, ravnateljica

 

Dostopnost