Tip predmeta: triletni (7., 8. ali 9. razred)

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalka: Martina Polanec Zadravec

Popeljala vas bom  v svet umetnostnih spomenikov od davnine do današnjih dni. Spoznavali bomo umetnost in kulturo domačega kraja ter širšega okolja. Umetnost v najširšem smislu nam polepša življenje in daje kvaliteto našemu vsakdanu. Vsekakor je v rednem pouku premalo časa za doživljanje vseh zanimivih umetnostnih zvrsti. Izbirni predmeti pa so izvrstna priložnost, da izberete tisto, kar vas veseli. S poznavanjem umetnostnih spomenikov gradimo svojo razgledanost in širino ter samospoštovanje.

Učenci bodo pridobljeno znanje predvsem praktično izražali. poustvarjali bodo mitološke zgodbe, izdelovali bodo replike umetnostnih del, se preizkusili v pisanju hieroglifov, kitajskih pismenk ter pisanju z gosjim peresom, si ogledali dokumentarce o posameznih umetnostnih obdobjih, si ogledali zgodovinske filme ter na podlagi le-teh naredili svoje makete.

Pri predmetu načrtujem ogled Narodne galerije v Ljubljani in Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici.

Dostopnost