Tip predmeta: enoletni v 7., 8., 9.  razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedenskoIzvajalec: Vilko Urek

Ta glasbeni izbirni predmet je primeren za učence, ki jih zanima spoznavanje slovenskih ljudskih glasbil in plesov v obliki petja, gibanja in igranja na ljudska glasbila.

Znanje o slovenskih pokrajinah, ljudskih glasbilih in plesih, ki so ga učenci usvojili pri dosedanjih rednih urah pouka bodo nadgradili. Ob igranju ljudskih pesmi bodo utrdili ljudske plese in urili motoriko ter koordinacijo gibov. Navajali se bodo na estetsko izvajanje.

Učenci bodo pri predmetu spoznali različne slovenske pokrajine in plese ter se ob tem navajali na skupinsko plesanje. Med šolskim letom bo organiziran obisk revije folklornih otroških  skupin v Brežicah. Plese bomo glasbeno analizirali, se o njih pogovorili in jih zaplesali. S svojim plesom se bodo predstavili na različnih glasbenih nastopih v šoli in kraju.

Dostopnost