Tip predmeta: enoletni v 9.  razredu

Čas: 32 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalec: Barbara Zorko

Retoriki kot obveznemu izbirnemu predmetu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko v 9. razredu. Učenci in učenke spoznavajo: kaj je retorika, zakaj se je koristno učiti retorike, etiko dialoga, kaj je argumentacija, razliko med dobrimi in slabimi argumenti, nastanek in zgodovinsko retoriko.

Razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore in kako pomembni so za uspešno prepričevanje značaji (govorca) in strasti (poslušalcev).

Učenci in učenke se naučijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Dostopnost