Tip predmeta: triletni  v 7. , 8. in  9. razredu

Čas: 70 ur letno / 2 uri tedensko

Izvajalec: Andreja Vintar

Nemščina je triletni izbirni predmet z dvema urama tedensko.

V današnjem času je zaradi bližine nemško govorečih držav in zaposlitvenih možnosti, ki jih ponuja Evropska unija, znanje tujega jezika vse bolj dragoceno in potrebno. Znanje nemščine med drugim povečuje domet pri spremljanju različnih medijev (svetovni splet, televizija,…), kar posledično vpliva na večjo razgledanost in izboljšuje možnosti za prihodnost na različnih področjih.

Učenci se pri pouku srečujejo z različnimi situacijami in temami iz vsakdanjega življenja. Naučijo se predstaviti sebe, svojo družino, povedati, kje in kako živijo, kaj radi počnejo, katere hišne ljubljenčke imajo … Znajo se orientirati v mestu, predstaviti svoj kraj in šolo. Naučijo se naročiti hrano in pijačo, povedati, kam gredo na počitnice, rezervirati hotel in podobno. Novih besed se učijo postopoma, hkrati pa spoznavajo jezikovne zakonitosti ter sestavljanje besedil. Učenci se poskušajo navaditi čim bolj  samostojno in sproščeno pogovarjati v tujem jeziku.

Učenje nemščine poteka v sproščenem vzdušju, z redno uporabo IKT-tehnologije in didaktičnih iger, ki učencem na zanimiv in zabaven način odpirajo vrata v tuji jezik.

Dostopnost