Tip predmeta: triletni, lahko tudi krajši v 7., 8., 9. razredu.

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalec: Dragica Vračun

Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja.Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo za njihovo uporabo:

  1. razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja,

  2. usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo,

  3. uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki,

  4. pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč,

  5. razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja,

  6. razvijajo govor.

 

Predmet je primeren za vse učence od 7. – 9. razreda. V okviru tega predmeta se pripravljamo tudi na tekmovanje iz logike, ki poteka v mesecu septembru na šolski in mesecu oktobru na državni ravni

Dostopnost