Tip predmeta: enoletni v 7.  razred

Čas: 35 ur letno

Izvajalec: Jaka Šket

Pri tem izbirnem predmetu bodo učenci nadgradil cilje enega športa, ki so jih osvojili pri rednih urah športa. Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti pri izbranem športu nadgrajujejo tehnična in taktična znanja izbranega športa ter spoznavanje pravil in pomena ter vpliva redne športne vadbe na organizem. Utrdili bomo zgornji in spodnji odboj ter spodnji servis. Spoznali pa nove odboje pri odbojki: zgornji odboj v skoku (element napada), zgornji servis, napadalni udarec in blok. Skozi različne tekmovalne situacije, bodo učenci spoznavali razmerja in vloge znotraj svoje ekipe in v odnosu do nasprotnih igralcev ter elemente športnega obnašanja.

Dostopnost