Tip predmeta: enoletni v 7., 8., 9.  razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalec: Vilko Urek

Ta glasbeni izbirni predmet je primeren za učence, ki jih zanima spoznavanje glasbenih del in izvajanje glasbe v obliki petja, gibanja in igranja na Orffova tolkala, blok flavto ter na ljudska, elektronska in klasična glasbila.

Znanje o glasbi in glasbilih, ki so ga učenci usvojili pri dosedanjih rednih urah pouka bodo nadgradili. Ob igranju znanih odlomkov iz glasbenih del svetovnih skladateljev bodo utrdili simbole v partituri in urili motoriko ter koordinacijo gibov. Navajali se bodo na estetsko izvajanje že napisane skladbe, oblikovali bodo glasbo in druge glasbene vsebine, ob tem pa se bo vsak lahko poskusil tudi v samostojnem komponiranju oziroma skladanju glasbe.

Učenci bodo pri predmetu spoznali različne glasbene sloge, zvrsti in žanre ter se ob tem navajali na zbrano poslušanje in spremljanje obsežnejših glasbenih del. Med šolskim letom bo organiziran obisk glasbene prireditve, ki jo bodo glasbeno analizirali, se o njej pogovorili in se tako navajali tudi na zbrano poslušanje in selektivno izbiranje medijskih glasbenih programov. S svojim igranjem se bodo predstavili na različnih glasbenih nastopih v šoli in kraju.

Dostopnost