VIZIJA ŠOLE

Vzgajamo odgovorne, ustvarjalne, vedoželjne učence in

razvijamo prijateljske odnose.

Cenimo naše korenine in zgodovino,

poudarjamo zdravo življenje, skrb za okolje in

vseživljenjsko učenje.

Dostopnost