SVET STARŠEV

Pristojnosti (66. čl. ZOFVI):

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet zavoda.

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

SVET STARŠEV v šolskem letu 2023/2024

 PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV v šolskem letu 2023/2024

VRTEC – 1. starostno obdobje – Oblački

Damjan Zupan

VRTEC – 1. starostno obdobje . Metuljčki

Barbara Šekoranja

VRTEC – 2. starostna skupina – Palčki

Jerneja Bukovinski

VRTEC – 2. starostno obdobje  – Pikapolonice

Albana Veršec

1. razred 

Danijel Balon

2. razred

Gregor Kovačič

3. razred

Marina Balon

4. razred

Lili Kastner

5. razred

Jerneja Šepetavc

6. razred

Špela Čerpič Varlec

7. razred

Tamara Lipar

8. razred

Irena Kovačič

9. razred

Valerija Stermecki

 

 

Dostopnost