IZBIRNI PREDMETI IN PREDSTAVITEV PREDMETOV      

Poleg obveznih predmetov šola ponudi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.V šolskem letu lahko izvajamo 9 izbirnih predmetov glede na število učencev v 7. 8. in 9. razredu. Izbor dveh ur izbirnih predmetov je OBVEZEN, razen v primeru obiskovanja glasbene šole. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,  mora dostaviti potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto, če ne želi izbrati predmete.

POSTOPEK IZBIRE
Postopek izbire bo potekal v dveh krogih. V prvem krogu učenci izberejo dve oziroma tri ure izbirnih predmetov. V drugem krogu se določi predmete, ki jih bomo izvajali v naslednjem šolskem letu po številu prijav učencev.V drugem krogu si  učenci izberejo predmete, ki so na voljo, če to niso bili predmeti iz prvega kroga.

Vsi predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen tujega jezika (nemščine), ki je dve uri tedensko. Torej, če si učenec izbere nemščino, je dovolj ta predmet. Lahko pa si izbere še enega, vendar s soglasjem staršev.

KAKO IZPOLNEMO PRIJAVNICO
Na obrazcu vpišite podatke za NASLEDNJE ŠOLSKO LETO. Pri izbiri bodite pozorni, ali se predmet izvaja v razredu, ki ga bo učenec v naslednjem šolskem letu obiskoval.
Nekateri predmeti so vezani na razred, nekateri so triletni predmeti in jih je potrebno izbrati z začetno številko predmeta. ( npr.: Verstva in etika I). V prijavnico napišete pravilno poimenovanje predmeta, kot je zapisano v tabeli. Prijavnico boste dobili ob vrnitvi v šolo IN JO ODDALI RAZREDNIKU DO 20. APRILA 2021.

Potreben je podpis OBEH STARŠEV ( razen, če gre za enostarševsko družino).

 

 IME PREDMETA Razred / izvajalec  IME PREDMETA Razred/izvajalec

Nemščina I (2 uri tedensko)

 

7.,8.,9. r. razred
Tamara Ogorevc
Izbrani šport-odbojka 7. razred
Jaka Šket
Nemščina II (2 uri tedensko) 8.,9. razred
Tamara Ogorevc
Šport za zdravje 8. do 9. razred
Jaka Šket
Nemščina III (2 uri tedensko) 9. razred
Tamara Ogorevc
Likovno snovanje 1 7.  razred
Tanja Plevnik
Turistična vzgoja 7. do 9. razred
Katja Povše
Likovno snovanje 2 8. razred
Tanja Plevnik
Ansambelska igra 7. do 9. razred
Vilko Urek
Likovno snovanje 3

9. razred

Tanja Plevnik

 

Plesne dejavnosti – ljudski plesi 7. do 9. razred
Vilko Urek
Sonce, Luna, Zemlja 7., 8. 9. razred razred
Dragica Vračun
Retorika 9. razred
Barbara. Zorko
Projekti iz fizike in tehnike 9.razred
Dragica Vračun
Verstva in etika 7. do 9. razred
Martina P. Zadravec
Sodobna priprava hrane 7., 8. razred
Maja Haler
Šolsko novinarstvo 7. do 9. razred
Barbara Zorko
Načini prehranjevanja 9. razred
Maja Haler
Življenje človeka na zemlji

8. razred

Martina .P. Zadravec

Računalništvo
Urejanje besedil 
7., 8., 9. razred
Anton Zupet
Računalništvo
Multimdija
(če je učenec že obiskoval Urejnanje besedil)
8., 9. razred
Anton Zupet

NA SPODNJI POVEZAVI JE PREDSTAVITEV PREDMETOV

https://padlet.com/sasadernac/ehc4eg6pca2h