IZBIRNI PREDMETI IN PREDSTAVITEV PREDMETOV      

Poleg obveznih predmetov šola ponudi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.V šolskem letu lahko izvajamo 9 izbirnih predmetov glede na število učencev v 7. 8. in 9. razredu. Izbor dveh ur izbirnih predmetov je OBVEZEN, razen v primeru obiskovanja glasbene šole. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,  mora dostaviti potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto, če ne želi izbrati predmete.

POSTOPEK IZBIRE
Postopek izbire bo potekal v dveh krogih. V prvem krogu učenci izberejo dve oziroma tri ure izbirnih predmetov. V drugem krogu se določi predmete, ki jih bomo izvajali v naslednjem šolskem letu po številu prijav učencev.V drugem krogu si  učenci izberejo predmete, ki so na voljo, če to niso bili predmeti iz prvega kroga.

Vsi predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen tujega jezika (nemščine), ki je dve uri tedensko. Torej, če si učenec izbere nemščino, je dovolj ta predmet. Lahko pa si izbere še enega, vendar s soglasjem staršev.

KAKO IZPOLNEMO PRIJAVNICO
Na obrazcu vpišite podatke za NASLEDNJE ŠOLSKO LETO. Pri izbiri bodite pozorni, ali se predmet izvaja v razredu, ki ga bo učenec v naslednjem šolskem letu obiskoval.
Nekateri predmeti so vezani na razred, nekateri so triletni predmeti in jih je potrebno izbrati z začetno številko predmeta. ( npr.: Verstva in etika I). V prijavnico napišete pravilno poimenovanje predmeta, kot je zapisano v tabeli. Prijavnico boste dobili ob vrnitvi v šolo IN JO ODDALI RAZREDNIKU DO 22. APRILA 2022.

Potreben je podpis OBEH STARŠEV ( razen, če gre za enostarševsko družino).

 

Na OŠ Bizeljsko lahko oblikujemo 9 učnih skupin izbirnih predmetov v šolskem letu 2022/2023. Za OPIS kliknite na ime predmeta.

 

 IME PREDMETA

Razred / izvajalec

 IME PREDMETA

Razred/izvajalec

Nemščina I

7. 8., in 9.  razred
Andreja Vintar

Literarni klub

7., 8. in 9. razred
Tea Berkovič Škof

Nemščina II

8. in 9. razred
Andreja Vintar

 

Geografsko raziskovanje domačega kraja

9. razred
Martina Polanec Zadravec

Nemščina III

 

9. razred
Andreja Vintar

 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

7. 8. in 9. razred 
Martina Polanec Zadravec

Retorika

9. razred
Barbara Zorko

Umetnostna zgodovina

7., 8. in  9. razred 
Martina Polanec Zadravec

Verstva in etika

7., 8. in 9. razred
Martina Polanec Zadravec

Računalništvo – urejanje besedil

7. , 8. in 9. razred
Anton Zupet

Izbrani šport – odbojka

7. razred
Jaka Šket

Računalništvo – multimedija

8. razred
Anton Zupet

 

Šport za sprostitev

8. in 9. razred
Jaka Šket

Računalništvo – računalniška omrežja

9. razred
Anton Zupet

 

Turistična vzgoja

7., 8. in 9. razred

 Katja Povše

Logika

7. , 8. in 9. razred
Dragica Vračun

Slovenski ljudski plesi

 

7., 8. in 9. razred

Vilko Urek

Matematična delavnica I

 

7. Razred
Dragica Vračun

Ansambelska igra

7. , 8. in 9. razred

 Vilko Urek

Matematična delavnica II

8. Razred
Dragica Vračun

Sonce, Luna, Zemlja

7., 8. in 9. Razred
Dragica Vračun

Matematična delavnica III

9. Razred
Dragica Vračun

Projekti iz fizike in tehnike

9. Razred
Dragica Vračun

 Likovno snovanje I

7. , 8. in 9. razred
Tanja Plevnik