ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

Tanja Urek 
tel.: 07 452 0342
E – mail: tanci.balas@gmail.com

POGOVORNE URE: 

* vzgojno področje

*  šolska skupnost

* vpis otrok v šolo

* svetovanje staršem

* poklicno svetovanje učencem, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost


Saša Dernač
tel:.07 452 0331
 
E- mail:  sasa.dernac@guest.arnes.si
POGOVORNE URE: ponedeljek, od 8.00 do 8. 45  ali po dogovoru

* pomoč učencem in obravnavo učencev z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami ob sodelovanju staršev in zunanjih strokovnih sodelavcev;
* dodatna strokovna pomoč
* svetovanje učencem glede različnih metod in tehnik učenja;

 

NA spletni strani  ZNANJE, SPRETNOSTI, VEŠČINE  lahko najdete različne povezave, vsebine vezane na učenje in razvoj otrok. VABLJENI!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Svetovalna služba zbira prošnje za denarno pomoč iz šolskega sklada.

Dostopnost