Nacionalno preverjanje znanja

Podrobne informacije najdete na spletni strani www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

6. RAZRED

5. maj 2020 – SLOVENŠČINA
7. maj 2020 – MATEMATIKA
11. maj 2020 – ANGLEŠČINA

9. RAZRED

5. maj 2020 – SLOVENŠČINA
7. maj 2020 – MATEMATIKA
11. maj 2020 – ŠPORT