Napovednik

Osnovni podatki

ravnateljica: Metka Kržan

tajnica: Špela Javoršek

telefon:

  • (07) 45 20 330  ravnateljica
  • (07) 45 20 335  tajništvo
  • (07) 45 20 338  kuhinja
  • (07) 45 20 336  VVE
  • (07) 45 20 331  svetovalna služba

FAX    (07)  45 20 333

transakcijski račun:  UJP KRŠKO  01209-6030645324

Šola je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod številko 269/98.

e-naslov: os-bizeljsko@guest.arnes.si

Osnovna šola Bizeljsko

Dostopnost