Nadstandardni program

Osnovna šola Bizeljsko

  NADSTANDARDNI PROGRAM v šolskem letu 2020/2021

RAZRED/ŠTEVI-LO UČEN-CEV DESTINA-CIJA DATUM

VODJA/

MENTOR

NAMEN
(zaključna ekskurzija, šola v naravi)

PREDVIDENI STROŠKI

(prevoz/vstopni-na)

7.-9./47

Vrhnika

Bistra

september / oktober M. P. Zadravec tehniški dan

9 € prevoz

6 € vstopnini

4.-5./27 Čatež pri Trebnjem 19.-23. 10. 2020 Tadea Vahčič šola v naravi  85,00 €
1.-9./132 Bizeljsko december Jaka Šket plesne delavnice 7 € vstopnina
4.-9./90 Rogla februar Jaka Šket športni dan –smučanje, sankanje

6 € prevoz

12 € smučarska karta

4.-6./43 Ljubljana po razpisu Barbara Zorko kulturni dan

6 € vstopnina

8 € prevoz

7.-9./47 Ljubljana po razpisu Barbara Zorko kulturni dan

6 € vstopnina

8 € prevoz

1.-3./42 Rogatec april /maj Tina Krmpotič tehniški dan

7,4 € vstopnina

6 € prevoz

1.-3./42 Kranjska Gora maj / junij Lidija Balon kulturni dan

10 € vstopnina

12 € prevoz

4.-6./43 Postojna junij Lidija Cizel tehniški dan

25 € vstopnine

10 € prevoz

1.-8./120 Čateške toplice junij Jaka Šket športni dan – plavanje

4  € prevoz

7 € vstopnina

Cene so informativne, možne so spremembe. Cene so prikazane po trenutnem ceniku.