Tip predmeta: triletni, lahko tudi krajši v  7., 8., 9. razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalec: Dragica Vračun

Izbirni predmet zadosti potrebi mladega človeka, da raziskuje svoj položaj v svetu glede na relacijo: jaz – neposredno okolje, jaz – Zemlja, Zemlja – Sonce

  • Predstaviti način sklepanja, ki je skupen vsem naravoslovnim znanostim,

  • zahteva strpnost in dopuščanje alternativ pri sklepanju,

  • poudarja pomen kritičnosti pri razlagi opazovanega.

 Učenci:

  • načrtujejo in izvajajo preprosta opažanja,

  • razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja,

  • razvijajo sposobnost za samostojno učenje s pomočjo različnih virov: revij, računalnika, učbenikov…

 Izbirni predmet je enoleten in je primerne za učence 7., 8. in 9. razreda. Vsi zgoraj opisani predmeti bodo učencem pomagali pri učenju in razmišljanju naravoslovnih predmetov in pojavov v okolici. Več informacij o vsebini posameznega predmeta si lahko preberejo na spletnih straneh ministrstva za šolstvo.

Dostopnost