Seznam gradiv

V okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad (skrbnik je Vilko Urek), ob začetku šolskega leta si boste vsi učenci lahko izposodili učbenike. Izposojevalnina znaša do ene tretjine cene izposojenih učbenikov. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v šolsko knjižnico.

Dostopnost