Pri projektu gre za spremljanju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov , danes imenovanem SLOfit, v preteklosti športnovzgojni in telesnovzgojni karton. Nosilec naloge je Fakulteta za šport v Ljubljana.

Več o tej temi si lahko ogledate na spletni strani http://www.slofit.org/ .

Na FB profilu so objavljeni zanimivi izsledki naših in tujih raziskav glede telesnega in gibalnega razvoja otrok, gibalnih sposobnosti idr. dejavnikov, povezanih s telesnim fitnesom. https://www.facebook.com/slofit.org/

Dostopnost