Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

približuje se prvi šolski dan in verjamemo, da se ga že veselite. V novo šolsko leto bomo vstopili po modelu B. To pomeni, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima.

Pričakujemo vas v sredo, 1. septembra 2021, ob 8. uri.

VSTOP V ŠOLSKI PROSTOR

V šolo lahko vstopijo le zdrave osebe.

Odlok določa, da morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj PCT.

V šolo lahko vsak dan vstopijo starši oz. druge osebe z učenci 1., 2. in 3. razreda za kratek čas, ko jih pripeljejo  v šolo ali odpeljejo iz nje.

PREVOZI

Avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu.

Šolski kombi bo odpeljal z Bošta ob 7.20 in Janeževe gorce 7.25.

MATIČNE UČILNICE            

Učenci razredne stopnje so v svojih matičnih učilnicah.

  1. razred v učilnici SLJ
  2. razred v učilnici MAT
  3. razred v učilnici NAR
  4. razred v učilnici GUM

VARSTVO VOZAČEV

Jutranje varstvo se prične ob 7.20.

Ker se skupine ne mešajo med sabo, bo varstvo vozačev potekalo v matičnih učilnicah, za varnost bosta skrbela dežurna učitelja. Po pouku se boste učenci ob lepem vremenu zadrževali na zunanjih površinah.

Do 16. ure se učenci, ki ste že odšli iz šole, ne vračate na šolske površine. Namenjene so učencem podaljšanega bivanja.

MASKE

Obvezno je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: umivanje in razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, higiena kašlja …

Učenci od 6. do 9. razreda bodo morali maske nositi tudi pri pouku.

SAMOTESTIRANJE               

Tako uredba kot tudi odlok določata prostovoljno samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda. Učenci samotestiranje izvajate enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno.  Pripada vam pet hitrih antigenskih testov na mesec. Teste pridobite v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Pogoj za samotestiranje doma je, da se počutite  zdravi in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.

V primeru pozitivnega rezultata starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestite izbranega osebnega zdravnika. V tem primeru  ostanete doma do prejema rezultata testa PCR. O pozitivnem rezultatu PCR obvestite ravnateljico.

MALICA IN KOSILO

  1. triletje                                in 5. razred                    Predmetna stopnja                      

MALICA: 8.45-9.00                          8.45-9.00                             9.35-9.50                            

KOSILO: 11.25-11.45                       12.15-12.35                        13.05-13.25

MOBITELI

Mobitele imate učenci ugasnjene v šolskih torbicah. Ne uporabljate jih v notranjih prostorih niti na zunanjih površinah šole. Pri pouku v dogovoru z učiteljem.

Želimo si, da bi se šolsko leto začelo z veliko pozitivne energije in dobre volje. Vse dobro.

 Metka Kržan, ravnateljica

Dostopnost