Tip predmeta: enoletni v 7., 8 in 9. razredu

Število ur predmeta: 35 (32)

Mentor: Tea Berkovič Škof

Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu. Literarni klub je enoletni izbirni predmet iz sklopa predmetov, ki nadgrajujejo predmet slovenščina. Literarni klub se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem s šolskim novinarstvom, s tujimi jeziki, z zgodovino, geografijo, posredno pa tudi s tekmovanjem v znanju materinščine (Cankarjevo tekmovanje) in z Bralno značko.

Bralni klub. Učenci bodo spoznavali raznovrstno slovensko in svetovno mladinsko književnost in književnost za odrasle. O prebranem se bodo v bralnem klubu pogovarjali, predstavljali in utemeljevali bodo svoja stališča, primerjali knjižna dela s filmskimi predlogami ali dramskimi uprizoritvami.

Leposlovno pisanje. Učenci bodo ustvarjali doživljajska in domišljijska besedila. Pisali bodo o svojem literarno-estetskem doživljanju književnosti (dnevnik branja) ter strokovna in publicistična besedila o književnosti. Učenci bodo svoja besedila prebirali, urejali in objavljali v razredni ali šolski literarni publikaciji, sodelovali bodo na literarnih natečajih.

Dostopnost