VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Tip predmeta: enoletni v 7., 8. ali 9. razredu Čas: 35 ur letno / 1 ura tedenskoIzvajalka: Martina Polanec Zadravec Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v večjih časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno,...

VERSTVA IN ETIKA

Tip predmeta: triletni (učenec ga lahko izbere tudi za eno leto) v 7. 8. in 9. razredu Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko Izvajalka: Martina Polanec Zadravec Verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih...

SLOVENSKI LJUDSKI PLESI

Tip predmeta: enoletni v 7., 8., 9.  razredu Čas: 35 ur letno / 1 ura tedenskoIzvajalec: Vilko Urek Ta glasbeni izbirni predmet je primeren za učence, ki jih zanima spoznavanje slovenskih ljudskih glasbil in plesov v obliki petja, gibanja in igranja na ljudska...

ANSAMBELSKA IGRA

Tip predmeta: enoletni v 7., 8., 9.  razredu Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko Izvajalec: Vilko Urek Ta glasbeni izbirni predmet je primeren za učence, ki jih zanima spoznavanje glasbenih del in izvajanje glasbe v obliki petja, gibanja in igranja na Orffova...

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Tip predmeta: enoletni v 8., 9.  razredu Čas: 35 ur letno Izvajalec: Jaka Šket Pri predmetu “Šport za sprostitev” bomo izvajali tiste vsebine, ki jih pri rednem predmetu šport ni mogoče izvajati, so pa zelo uporabne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh...

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

Tip predmeta: enoletni v 7.  razred Čas: 35 ur letno Izvajalec: Jaka Šket Pri tem izbirnem predmetu bodo učenci nadgradil cilje enega športa, ki so jih osvojili pri rednih urah športa. Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti pri izbranem športu nadgrajujejo...