Slovenščina je naš materni jezik. Učenci 8. razreda so se poigravali z besedo SLOVENŠČINA. Njihova naloga je bila, da v besedi slovenščina najdejo čim več novih besed. Naloga so opravili več kot odlično.

 Nina               

sila                        

čase                 

sin

Oven                

Silva                       

nas                   

Sian

nos                    

Iva                          

naš                    

Eva

čin                     

Silvo                      

naše                  

Ela

veščina             

Ivan                       

vaše                   

Neli

večina               

sliva                       

čil                      

Leni

Nanos               

vas                         

čila                     

slaven

slon                      

siv                          

senčila              

večna

slaven                  

siva                        

Ines                  

všečna

noč                       

šal                          

Nives                  

sani

čas                        

šale                      

člen                      

Ina

ven                       

lev                          

Lea                   

loščen

nova                     

aven                       

ves                   

voščila

nov                       

seč                          

sen                   

veslo

isla                       

Aleš                        

seno

nič                         

viseč                      

način

čin                        

všeč                       

ali

Soča                     

noseč                    

ena

oče                      

noseča                  

en

Lina                    

Vesna                    

na

lov                       

leva                        

ni

vol                       

vino                        

in

volna                  

Nino                        

snov

volnen               

vena                       

sova

volan                  

osel                         

sončen

sveča                  

oči                           

Noe

več                      

osa                          

Noa

leča                     

vič

čelo                     

seno

čoln                     

las

len

svila

vila

 Pri urah slovenščine pa smo se »poigravali« tudi s soglasniki in naloga učencev je bila, da poiščejo čim več besed, ki so sestavljene iz samih soglasnikov.

BRŽ

BRV

VRV

PRST

TRST

TRS

SRB

SRP
RT

VRT

KRT

PRT

TRD

GRD

GRB

SMRT

KRST

GRK

GRB

BRST

ZVRST

TRG

TRK

VZBRST

SKRB

HRT

ŠKRT

MRK

ČRV

VRČ

 

Dostopnost