Datum: 4. 9. 2017

VABILO

Spoštovani starši!
Pred nami je šolsko leto 2017/2018. Imeli bomo 189 dni pouka, med katere bomo vpletli pestre dni dejavnosti in šole v naravi.
Vabim vas na 1. roditeljski sestanek v četrtek, 7. 9. 2017, ob 18. uri v šolsko jedilnico.

Dnevni red:

  1. Pozdrav ravnateljice
  2. Predstavitev LDN / razredniki v učilnicah
  3. Roditeljski sestanki in pogovorne ure v novem šolskem letu
  4. Nadstandardni program
  5. Izvolitev predstavnika v svet staršev
  6. Predlogi in pobude

V skladu z dogovorom, vas obveščam, da bomo zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad v učilnicah in vas naslednjič obvestili o višini zbranih prispevkov. Hvala.

Lepo pozdravljeni,

Metka Kržan, ravnateljica

 

Dostopnost