LOGIKA

Tip predmeta: triletni, lahko tudi krajši v 7., 8., 9. razredu. Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko Izvajalec: Dragica Vračun Logika je veda, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega od napačnega sklepanja.Z vsebino in metodami poučevanja učenci...

LITERARNI KLUB

Tip predmeta: enoletni v 7., 8 in 9. razredu Število ur predmeta: 35 (32) Mentor: Tea Berkovič Škof Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu. Literarni klub je enoletni izbirni predmet iz sklopa predmetov, ki nadgrajujejo predmet slovenščina. Literarni klub...

TURISTIČNA VZGOJA

Tip predmeta: enoletni v 7., 8 in 9. razredu Čas: 35 ur letno (v šoli in terensko delo) / 1 ura tedensko Izvajalec: Katja Povše Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno...

NEMŠČINA I, II in III

Tip predmeta: triletni  v 7. , 8. in  9. razredu Čas: 70 ur letno / 2 uri tedensko Izvajalec: Andreja Vintar Nemščina je triletni izbirni predmet z dvema urama tedensko. V današnjem času je zaradi bližine nemško govorečih držav in zaposlitvenih možnosti, ki...

RETORIKA

Tip predmeta: enoletni v 9.  razredu Čas: 32 ur letno / 1 ura tedensko Izvajalec: Barbara Zorko Retoriki kot obveznemu izbirnemu predmetu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko v 9. razredu. Učenci in učenke spoznavajo: kaj je retorika, zakaj se je koristno...